Boeren

Farmers Defence Force

Farmers Defence Force – FDF. Nieuwkomer in de landbouwbelangenbehartiging. Verdediger van het boerenbelang. Voor álle sectoren. FDF is duidelijk over haar standpunten en doelen en jaagt die in hoog tempo na. Geen pruttelend poldermodel, maar aanpakken! Wij staan onze leden bij. Op hun erf en in hun recht. We verbinden meer dan 54.000 boeren en burgers via onze Facebook groep. Onconventionele, no-nonsense communicatie en presentatie – dat is Farmers Defence Force.

Farmers Defence Force – FDF. Newcomer in agricultural advocacy. Defender of the farmers’ interests. For all sectors. FDF is clear about its points of view and goals and pursues them at a rapid pace. Not a simmering consultation model, but hands on! We defend our members. On their property and in their rights. We connect more than 54,000 farmers and citizens via our Facebook group. Unconventional, no-nonsense communication and presentation – that’s Farmers Defence Force.