Alternatief Nieuws

OPN

Wij zijn Onafhankelijke Pers Nederland en OPN staat voor: 🔵 Open, eerlijk en onpartijdige informatie en verslaggeving 🔵 Meer eenheid en transparantie van reguliere en alternatieve media door deze te verbinden op een platform 🔵 Vrijheid van meningsuiting; gedragscode = waarheid, vrijheid en liefde 🔵 Zelf nadenken, kritische vragen stellen en onderzoek doen